Πρόεδρος

Σιουμουρέκης Στέλιος

Αντιπρόεδρος

Κοτινοπούλου Νικολέτα

Γενικός Γραμματέας

Βαλασσάς Λαυρέντιος

Ταμίας

Περιστερόπουλος Αργύρης

Μέλος

Χρηστάκη Ολυμπία