Δράσεις του Π.Σ.Φ στα πλαίσια της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας – 30η Σεπτεμβρίου

Δράσεις του Π.Σ.Φ στα πλαίσια της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας – 30η Σεπτεμβρίου

 

 

Όπως ήδη γνωρίζεται με το Νόμο 4486/2017 που ψηφίστηκε στη Βουλή ,καθιερώνεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

‘’Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 3599/2007 (Α΄ 176) ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των Φυσικοθεραπευτών, δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους η οποία ορίζεται ως Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας.  Ο Π.Σ.Φ. έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου και της μορφής των εν λόγω δράσεων, οι οποίες σαν αποκλειστικό στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας. Για κάθε παρέμβαση, πρόγραμμα ή δράση που αναλαμβάνει ο Π.Σ.Φ. υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας έκθεση, με την περιγραφή του αντικειμένου, του στόχου, του περιεχομένου και των σχετικών στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της υλοποίησής τους’’.

Στα πλαίσια της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (25-29 Σεπτεμβρίου) τα μέλη θα συμμετέχουν στις δράσεις που προωθεί ο Π.Σ.Φ και ως εκ τούτου καλούνται να δέχονται ελεύθερα στις ιδιωτικές και δημόσιες δομές ηλικιωμένους πολίτες προκειμένου να υποβληθούν στις σχετικές δοκιμασίες για την πρόληψη των πτώσεων, που προτείνονται σε αυτές τις κατηγορίες πολιτών, προκειμένου να διερευνηθεί ο κίνδυνος πτώσεων σε ηλικιωμένους  για περιπτώσεις έλλειψης δύναμης ή ισορροπίας.

Οι δράσεις που έχει διοργανώσει ο Π.Σ.Φ προβάλλονται στο κοινωνικό μήνυμα που έχει εγκριθεί από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.Ρ)  http://psf.org.gr/psf-news-4783.htm  και https://www.youtube.com/watch?v=JbHqdHiISME και προβάλλεται αυτές τις ημέρες σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Επειδή θα πρέπει για κάθε δράση που θα αναλάβει ο Π.Σ.Φ , να υποβληθεί σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο, στο Υπουργείο Υγείας έκθεση, με την περιγραφή του αντικειμένου, του στόχου, του περιεχομένου και των σχετικών στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της υλοποίησής τους θα πρέπει τα εργαλεία που να γίνουν γνωστά στα μέλη με την δέσμευση να υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των δράσεων και σχετικός στατιστικός πίνακας με τα αποτελέσματα από την χρήση των διαγνωστικών εργαλείων για την πρόληψη των πτώσεων,

Κάθε Π.Τ καλείται να παράγει στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα αποστείλει στο Κ.Δ.Σ προκειμένου να συντάξει την έκθεση, για :

1) τον συνολικό αριθμό των ηλικιωμένων που συμμετείχαν στα τεστ

2) τον αριθμό των ηλικιωμένων που αξιολογήθηκαν με προβλήματα δύναμης ή ισορροπίας ή γενικά προβλήματα εμπιστοσύνης.

3) τον αριθμό των ατόμων στους οποίους δόθηκε πρόγραμμα ασκήσεων

4) Τα συγκριτικά αποτελέσματα των καταγεγραμμένων περιπτώσεων που μετά την εκτέλεση των ασκήσεων για διάστημα 30 ημερών, παρουσίασαν βελτίωση.

Στα συνημμένα θα βρείτε τα εργαλεία για την πρόληψη του κινδύνου των πτώσεων:

  1. Ερωτηματολόγιο Πιθανότητας πτώσης
  2. Ερωτηματολόγιο Διατήρησης Ισορροπίας
  3. Δελτίο Αξιολόγησης
  4. Οδηγίες για την εκτέλεση των δοκιμασιών πεδίου ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
  5. Επίδειξη βασικών ασκήσεων

Θα πρέπει κατά την αξιολόγηση να συμπληρωθούν τα σχετικά φύλλα (1) , (2)   να συμπληρωθεί το δελτίο αξιολόγησης (3) και να εκτελεστούν τα τεστ (4):

α) Δοκιμασία Δύναμης των Κάτω Άκρων

β) Δοκιμασία Ισορροπίας (μονοποδική στήριξη)

γ) Timed Up and Go Test.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ,προτείνεται ένα βασικό πρόγραμμα ν ασκήσεων  (5) Επίδειξη τεσσάρων βασικών ασκήσεων) .

Παρακαλούνται τα Π.Τ να οργανώσουν τις δράσεις για την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ενημερώνοντας ΟΛΑ τα μέλη και αποστέλλοντας τα εργαλεία και τις ασκήσεις, ενημερώνοντας τα μέλη και το κοινό, ότι έχει καθιερωθεί η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας την 30η Σεπτεμβρίου 2017, που αποτελεί μια σοβαρή κατάκτηση του κλάδου ,καθώς δίνεται αποκλειστικά στον Π.Σ.Φ. η ευθύνη για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου και της μορφής των εν λόγω δράσεων, οι οποίες σαν αποκλειστικό στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας.

Τέλος  καλούνται τα μέλη μας και οι συγγενείς τους, να ενισχύσουν την Τράπεζα Αίματος του Π.Σ.Φ-δίνοντας ζωή στον συνάνθρωπό μας-συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία, στους κατά τόπους χώρους αιμοδοσίας.