Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών του Ν.Μαγνησίας, πρόκειται να διοργανώσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις

17-02-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Κυψέλη

Για περισσότερες πληροφορίες, όσο αφορά την θεματολογία της Συνέλευσης, θα ενημερωθείτε σύντομα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ – Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ.  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ