Χορηγία του Π.Τ

Σήμερα, αντιπροσωπεία της Δ.Ε του Π.Τ Μαγνησίας, επισκέφθηκε τους συναδέλφους του τμήματος φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου, καθώς και του Τμήματος του ΙΚΑ Βόλου που είναι μέλη του Π.Τ. Ν. Μαγνησίας, προκειμένου να τους παραδώσει, υγειονομικό προστατευτικό υλικό ( μάσκες, ασπίδες, γάντια και απολυμαντικά χεριών). Τα παραπάνω προστατευτικά γίνανε δωρεά από το Π.Τ, θεωρώντας ότι έπρεπε να ενισχυθούν οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αυτές τις δομές, λόγω της μεγάλης ανεπάρκειας σε προστατευτικό υλικό και της πρώτης γραμμής που βρίσκονται, λόγω της πανδημίας. Μετά το πέρας της πανδημίας, θα οριστεί συνάντηση της Δ.Ε του Π.Τ με τις προϊσταμένες και τα μέλη των Τμημάτων,για ζητήματα που απασχολούν τα τμήματα φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου και του ΙΚΑ, καθώς επίσης και συνεργασίας των Τμημάτων με την Επιστημονική ομάδα του Π.Τ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ Μαγνησίας ευχαριστεί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την ερευνητική ομάδα του TED3D και τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Σαχαρίδη, για την ευγενική προσφορά τους, για την προμήθεια των προστατευτικών ασπίδων.