Πωλείται εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου

Ο συνάδελφος Χασάκος Ναπολέων, φυσικοθεραπευτής – εργαστηριούχος, διαθέτει προς πώληση τον εξοπλισμό του εργαστηρίου του σε πολύ καλές τιμές – λόγω συνταξιοδότησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο κινητό τηλέφωνο 6976 785782