Πρόεδρος

Σιουμουρέκης Στέλιος

Αντιπρόεδρος

Βαλασσάς Λαυρέντιος

Γενικός Γραμματέας

Περιστερόπουλος Αργύρης

Ταμίας

Κοτινοπούλου Νικολέτα

Μέλος

Σακκόπουλος Ιωάννης