Πρόεδρος

Βαλασσάς Λαυρέντιος

Αντιπρόεδρος

Σιουμουρέκης Στέλιος

Γενικός Γραμματέας

Σακκόπουλος Ιωάννης

Ταμίας

Περιστερόπουλος Αργύρης

Μέλος

Κοτινοπούλου Νικολέτα