Εγγραφή Μέλους στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας

 

Δικαιολογητικά:

  • 1 αίτηση εγγραφής Aitisi eggrafis
  • 2 αντίγραφα πτυχίου
  • 2 αντίγραφα άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όταν υπάρχει)
  • 2 αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες (Π 3cm x Y 3,5cm)
  • 1 υπεύθυνη δήλωση (δηλώνετε η πραγματική άσκηση του επαγγέλματος: εάν και πού εργάζεστε)

Εγγραφή: 30 ευρώ 

Συνδρομή έτους: 60 ευρώ

 

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Μαγνησίας:

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός λογαριασμού: 781/480102-48

IBAN: GR8501107810000078148010248