Εγγραφή: 30 ευρώ 

Συνδρομή έτους: 60 ευρώ

 

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Μαγνησίας:

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός λογαριασμού: 781/480102-48

IBAN: GR8501107810000078148010248

 

Ρύθμιση οφειλών

Κάθε μέλος θα πληρώνει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρι τέλους Φεβρουαρίου και τη συνδρομή ενός παλιού έτους που οφείλει π.χ. συνδρομή 2015 και συνδρομή 2009. Σύνολο 60 ευρώ Χ 2 = 120 ευρώ Το ίδιο πρέπει να κάνει για το κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συνολική εξόφληση των συνδρομών.

 

Οι συνδρομές των ετών 2009, 2010 και 2011 θα πρέπει να κατατεθούν στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας του Π.Σ.Φ. 118/480051-68 [IBAN: GR0301101180000011848005168] ενώ οι συνδρομές των ετών 2012 και μετά θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Μαγνησίας.

 

Επίσης, με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία της κάρτας πολύτεκνου ή τρίτεκνου  και αντίστοιχα οι άνεργοι την επικυρωμένη φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας, η οποία να είναι εν ισχύ.