Βαλασσάς Λαυρέντιος

Βασιλοπούλου Θεοδώρα – Ευαγγελία

Κακλιά Δ. Κρινούλα-Μήνα

Καραγκούνης Νικόλαος

Κεχαγιάς Γεώργιος

Περιστερόπουλος Αργύρης

Σακκόπουλος Ιωάννης

Σιουμουρέκης Στέλιος